magyar    русский    suomi    удмурт    мāньщи   

Publications


Horváth, Csilla; Kozmács, István; Szilágyi, Norbert; Vincze, Veronika; Nagy, Ágoston; Bogár, Edit; Fenyvesi, Anna 2015: FinUgRevita: nyelvtechnológiai eszközök fejlesztése kisebbségi finnugor nyelvekre. In: Tanács, Attila; Varga, Viktor; Vincze, Veronika (szerk.): XI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia. Szeged, Szegedi Tudományegyetem, pp. 282-289.

Fenyvesi, Anna. 2014. Endangered languages in the digital age: Supporting and studying digital language use in them, Finnisch-Ugrische Mitteilungen, 38: 255–270.

Fenyvesi, Anna. Forthcoming. Multilingualism and minority language use in the digital sphere: The digital use of language as a new domain of language use, Kuzmin, E, ed. Linguistic and cultural diversity in cyberspace: Proceedings of the 3rd International Conference (Yakutsk, Russian Federation, June 28 – July 3, 2014). Moscow: Interregional Library Cooperation Centre.

Fenyvesi, Anna. Forthcoming. Поддержка коренных народов под угрозой исчезновения путем разработки языковых компьютерных средств: О проекте ФинУгРевита. АРКТИКА. XXI век. Гуманитарные науки.

Horváth Csilla. What should a Mansi speaking pupil know? Mansi textbooks in public and alternative educational institutes. In: Laakso, Johanna [ed.]: Dangers and Developments: On Language Diversity in a Changing World. Studies in European Language Diversity 34. 73-85.

Conference presentations


Bogár Edit. 2013. A számi nyelvi revitalizáció egyes kérdései, A Magyar Tudomány Ünnepe, Veszprémi Akadémiai Bizottság konferenciája, 2013. november 5.

Fenyvesi Anna. 2013. A közösségi média és a nyelvtechnológia a nyelvmegtartás szolgálatában, Modern mediális technikák a filológiai és kultúrtudományi kutatásban, Szeged, November 12, 2013.

Fenyvesi Anna. 2014. Language revitalization in the digital age: Supporting speakers of endangered Finno-Ugric languages in Russia, Endangered Languages Conference, Wilamowice, Poland, June 11–13, 2014.

Fenyvesi Anna. 2014. Multilingual speakers and language revitalization in the digital era, Plenary lecture. Budapest Uralic Workshop 7: The Multilingual Uralic Speaker, Linguistics Institute, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, February 3–5, 2014.

Fenyvesi Anna. 2014. Számítógépes eszközök a veszélyeztetett finnugor nyelvek nyelvi revitalizációjáért: A FinUgRevita project bemutatása, 26th Finno-Ugric Seminar, Linguistics Institute, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, January 3–4, 2014.

Fenyvesi Anna. 2014. A nyelvtechnológia a nyelvmegtartás szolgálatában: A FinUgRevita projekt munkájáról. „Messzenézõ tudomány“, az MTA Szegedi Akadémiai Bizottság konferenciája a Tudomány Napja tiszteletére, Szeged, 2014. november 18.

Fenyvesi Anna. 2014. Поддержка коренных языков под угрозой исчезновения путем разработки языковых компьютерных средств: О проекте ФинУгРевита (The support of endangered indigenous languages through developing computerized language tools: About the FinUgRevita project // Veszélyeztetett õshonos nyelvek támogatása számítógépes nyelvi eszközök kidolgozásával: A FinUgRevita projektrõl). Presented at the "Адаптация общества и человека в арктических регионах в условиях изменения климата и глобализации" (“The adaptation of the peoples of the Arctic to globalization and climate change” / "A sarkköri régiók társadalmi és emberi adaptációja az éghajlatváltozás és globalizáció körülményei között") conference, North-Eastern Federal University, Yakutsk, Russian Federation, November 24–25, 2014.

Horváth Csilla 2014. “Playing and learning, different teaching methods in different Mansi educational institutions”, BUW7 – The Multilingual Uralic Speaker, Budapest, 2014. február 3-5.

Horváth Csilla. 2014. Frozen fish and cable internet: The urban Mansi citizens' attempt to construct modern Mansi identity, Sociolinguistics Symposium 20, Jyväskylä, Finland, June 15-18, 2014.

Horváth Csilla. 2014. The Mansi in the news: The representation of a Siberian indigenous people in the local media. The Second International Interdisciplinary Conference or Young Scholars in Social Sciences and Humanities CONTEXTS, Novi Sad, 2014. december 4.

Kozmács István and Vanco Ildikó. 2013. The desired image of identity and the everyday linguistic practice, MinorEuRus konferencia, Helsinki, 2013. december 16-18.

Other presentations


Fenyvesi Anna. 2014. Nyelvi revitalizáció a digitális korban [Language revitalization in the digital era]. Guest lecture, Department of Hungarian Language and Literature, Comenius University, Bratislava, Slovakia, December 9, 2014.

Posters


Horváth, Csilla; Kozmács, István; Szilágyi, Norbert; Vincze, Veronika; Nagy, Ágoston; Bogár, Edit; Fenyvesi, Anna 2015: FinUgRevita: nyelvtechnológiai eszközök fejlesztése kisebbségi finnugor nyelvekre. XI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia.