TDK

Általános információ a helyi forduló lebonyolításáról, értékeléséről

Először is köszönjük a beadott dolgozatokat, a további várható eseményeket pedig néhány bekezdésben összefoglaljuk.

Az idei felhívás szerint az írásbeli munka értékelése a következő módon történik:

• A téma eredetisége, újdonsága, fontossága 5 pont
• Mennyiben sikerült megvalósítani a célkitűzést? A dolgozat új eredményei, a felvetett problémák újszerűsége 5 pont
• A téma szakirodalmának és a forrásainak ismerete, használata 5 pont
• A szerző önálló gondolatainak, következtetéseinek megalapozottsága 5 pont
• A dolgozat szerkezete, okfejtése, logikája 5 pont
• A dolgozat kivitelezése, stílusa, nyelvhelyessége, helyesírása 5 pont
Összesen: 30 pont

Felkészülés a szóbelire

A szóbeli előadás nem a dolgozat felolvasásából áll. A dolgozat túl hosszú ahhoz, hogy felolvassuk, ráadásul két szakmabeli olvasónak szóló tudományos prózában írt mű. Ezt a stílust hallás után elég nehéz befogadni.

A szóbeli előadás a munkád közérthető, de szakmailag releváns összefoglalója. Egyrészt fontos, hogy néhány alapvető információ nyilvánvalóvá váljék belőle, másrészt a szóbeliség/spontaneitás látszata is fontos benne: nem feltétlenül felolvasás, hanem inkább előadás (közben persze lehet nézni a szöveget).

Vajon hogyan lehet egy ilyen összefoglalót sikeresen elkészíteni és előadni?
• Egy bevezetővel kezdünk, amelyben felvázoljuk a problémát, a recepcióban szokásos olvasatot, az ötletünket, az ebből jövő pontos a kutatási kérdést, a módszertani alappozíciót, a hipotézist, és a lépéseket, amelyeken keresztül mindezeket kifejtjük.
• Elmondjuk a fent előlegezett lépéseket: célszerű a módszerrel kiindulni, aztán az adatok/alapjelenségek bemutatása, majd ezek elemzése következzék.
• Hasznos, ha van Powerpoint vagy handout a szemléltetéshez.
• Az összefoglalóban újra elmondjuk, mi volt a kérdés, és most kifejtve megadjuk a választ rá. Ekkor válaszolunk az írásbeli értékelésekben feltett kérdésekre is.
• Ez összesen húsz percbe férjen bele – hogy mennyi infó fér bele 20 percbe, azt bizony ki kell előtte próbálni.

Végül reagálnunk kell a zsűri/közönség kérdéseire is, erre van plusz 10 perc. A lenti szempontokból látszik, hogy a reakció/vitakészség része az előadásnak fontosabb, mint azt elsőre gondolnánk, az adható pontok 33%-a ebből a szegmensből jön.

A szóbeli forduló értékelésének szempontjai:

• Az előadó tárgyi tudása, felkészültsége 10 pont
• Az előadás módja (időbeosztás, szemléltetés, előadókészség stb.) 10 pont
• A lektori véleményekre adott válaszok, vitakészség 10 pont
Összesen: 30 pont

A TDK dolgozatra összesen 90 pont szerezhető (30–30 pont a két írásbeli bírálótól, további 30 pont a szóbeli bemutatáson). Az országos konferenciára csak az a dolgozat bocsátható, amely a két opponenstől összesen legalább 35 pontot kapott. Amennyiben a két szakmai bíráló által adott pontszám között a különbség 13 pont vagy annál nagyobb, harmadik bíráló felkérése szükséges. Ebben az esetben az írásbeli összpontszámot a két egymáshoz közelebb eső pontszám összege adja. A dolgozatok a témához kapcsolódó idegen nyelven is beadhatók.

A dolgozatok szóbeli bemutatásának időtartama 20 perc. A vita időtartama 10 perc.
Idegen nyelven történő szóbeli bemutatás esetén az előadás felosztása: 15 perc idegen nyelvű előadás és 5 percnyi magyar összefoglaló.

Mindenkit szeretettel várunk!


Az SZTE BTK Angol-Amerikai Intézete 2020. novemberében intézeti TDK-felolvasást rendez, amire BA-s és MA-s hallgatók jelentkezését is várjuk!

Miért érdemes jelentkezni?

Jelentkezési, leadási határidő: 2020. november 15. 12:00 e-mailben

A szóbeli forduló 2020. november végén várható.

https://meet.jit.si/IEASTDK2020Fall-Szeged

Jelentkezési feltétel: aktív BA-s vagy MA-s intézeti hallgató
Beadandók: angol vagy magyar nyelvű 15-20 oldalas dolgozat 2 pld.-ban, a Style Sheet formai követelményei szerint; a szerző nevét, email-címét és a konzulens nevét kérjük feltüntetni!