TDK – Endorsing Excellence October 2020

September 11, 2020    

It is possible to hand in scholarly essays for the optional Endorsing Excellence competition, where students’ projects are discussed and evaluated outside the classroom context – for free. Normally, students apply with a BA thesis-like written project. You can find the general description below, in Hungarian. If you are interested, pls. eamail akovacs. The gist: by mid October you can hand in a long essay (with extensive Biblio.) to register for this competition, and this provides you with free feedback, and also with the chance to present your project for peers and professors in 20 minutes.

In detail:

TDK Általános információ

A Tudományos Diákkör egy órarenden kívüli szakmai tevékenység, amely rövid távon segíti a szakdolgozati felkészülést és hosszú távon bevezet az önálló kutatói munka folyamatába, de elvezethet egészen a PhD munkatervedig. A TDK évente intézeti és kétévente országos szinten, két fordulóban zajlik; a fordulók lebonyolítása egyforma. Ebben a tanévben az intézeti TDK forduló 2020. novemberében, az országos 2021. áprilisában kerül megrendezésre.

A helyi forduló lebonyolítása, értékelése

A helyi fordulónak írásbeli és szóbeli része van.

Az írásbelire egy dolgozattal lehet jelentkezni, a legjobb egy sikeres BA szakdolgozat vagy jól sikerült hosszabb szemináriumi dolgozat, amely továbbfejlesztésre vár.
A jelentkezés feltétele, hogy aktív BA-s vagy MA-s intézeti hallgató legyen a szerző.
A dolgozat lehet angol vagy magyar nyelvű, 13-20 oldal, pdf-ben, a Style Sheet formai követelményei szerint; a szerző nevét, email-címét és a konzulens nevét kérjük feltüntetni.
Idén a dolgozat tervezett leadási határideje: október közepe.

Az OTDK szabályai szerint az írásbeli munka értékelése a következő módon történik, két bírálót számítva:
• A téma eredetisége, újdonsága, fontossága 5 pont
• Mennyiben sikerült megvalósítani a célkitűzést? A dolgozat új eredményei, a felvetett problémák újszerűsége 5 pont
• A téma szakirodalmának és a forrásainak ismerete, használata 5 pont
• A szerző önálló gondolatainak, következtetéseinek megalapozottsága 5 pont
• A dolgozat szerkezete, okfejtése, logikája 5 pont
• A dolgozat kivitelezése, stílusa, nyelvhelyessége, helyesírása 5 pont
Összesen: 30 pont, kétszer, azaz 60 pont

A szóbelin a hallgató 20 percben előadja dolgozatának fő pontjait.

A szóbeli forduló értékelésének szempontjai:
• Az előadó tárgyi tudása, felkészültsége 20 pont
• Az előadás módja (időbeosztás, szemléltetés, előadókészség stb.)10 pont
• A lektori véleményekre adott válaszok, vitakészség 10 pont
Összesen: 40 pont

OTDK szabályzat részlete:
Az OTDK dolgozatra összesen 100 pont szerezhető (30–30 pont a két írásbeli bírálótól, további 40 pont a szóbeli bemutatáson). Az országos konferenciára csak az a dolgozat bocsátható, amely a két opponenstől összesen legalább 35 pontot kapott. Amennyiben a két szakmai bíráló által adott pontszám között a különbség 13 pont vagy annál nagyobb, harmadik bíráló felkérése szükséges. Ebben az esetben az írásbeli összpontszámot a két egymáshoz közelebb eső pontszám összege adja. A dolgozatok a témához kapcsolódó idegen nyelven is beadhatók.
A dolgozatok szóbeli bemutatásának időtartama 20 perc. A vita időtartama 10 perc.

  /