SZAB Pályázat hallgatóknak

May 4, 2021    

Az MTA Szegedi Akadémiai Bizottsága  a határon innen és túli régióban folyó tudományos kutatómunka ösztönzése céljából pályázatot hirdet Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyékben, valamint a Vajdaság, Temes és Arad megyékben élő kutatók, valamint középiskolás diákok számára.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

A pályázaton tudományos fokozattal nemrendelkező, legfeljebb 35 éves kutató, valamint középiskolás diák pályázók vehetnek részt.

A pályamunka egyéni és kollektív munka eredménye egyaránt lehet. Minden pályázó csak egy pályamunkát nyújthat be. Pályázni a SZAB szak- és munkabizottságai által művelt tudományterületeken, új eredményeket tartalmazó, még meg nem jelentetett, vagy már publikált tanulmánnyal egyaránt lehet. Benyújtott, de még meg nem védett PhD értekezéssel nem lehet pályázni.

A pályázati kiírásban szereplő pályatételek tájékoztatásul szolgálnak. A pályázatra beadott, és a még meg nem jelent tanulmányban közölt eredmények az elbírálás után szabadon publikálhatók. https://tab.mta.hu/szegedi-teruleti-bizottsag/hirek/szab-tudomanyos-dij-2021-evi-kiirasa
A pályázat pénzzel nem jár.

  /