Pannónia ösztöndíj (volt Erasmus) pályázat A 2024/25-öS TANÉVRE

April 23, 2024    

A jövő tanévre új formában kerültek kiírásra a volt Erasmus+ pályázatok. Várjuk az IEAS hallgatóinak pályázatát hallgatói mobilitási pályázatokra (részképzésre) és szakmai gyakorlatot támogató pályázatra. Tanácsadás e-mailben.

Pályázati feltételek:
• a SZTE Angol-Amerikai Intézet programjainak beiratkozott, aktív hallgatója
• diplomáját sem az ösztöndíjat megelőzően, sem az alatt nem szerzi meg (a képzés utolsó félévére nem lehet pályázni)

A pályázati kiírás, űrlap, partnerintézmények listája  elérhetők a következő linkről (szűrjenek az Angol-Amerikai Intézetre és figyeljék, hogy hallgatói helyek, én nem csak oktatóik, is rendelkezésre állnak):

http://www2.u-szeged.hu/kulugy/pannonia.html

Fontos: Angolos hallgatók csak az intézet hallgatói helyeire pályázhatnak, kétszakosok a másik intézetükhöz/tanszékükhöz is benyújthatnak az ottani helyekre pályázatot az ottani koordinátorhoz.

A pályázathoz szükséges:
1. Pannon pályázati űrlap kitöltve és aláírva, beszkennelve

2. önéletrajz angol nyelven (ebben jelöljék az adott képzésben teljesített félévek számát, a jelenlegi évfolyamukat, illetve az előző két félévi átlagukat is –szakátlag, hagyományos átlag; az elsősök sorolják fel eddig megszerzett angolos jegyeiket)
3. munkaterv (Study Plan) a pályázni szándékozott egyetem(ek), max. 2 egyetem, megjelölésével (angol nyelven, egyenként 2 oldal, sorrend jelölésével). A munkaterv konkrét egyetemre szóljon, térjen ki a fogadó egyetemen felvenni szándékozott tantárgyakra (lehetőleg az egyetem honlapján keresztül informálódjanak ezekről), részletezze, hogy a pályázó tanulmányaiba ezek hogyan épülnének bele, miként profitálna a jelentkező a tanulmányútból. Fontos, hogy a kint felveendő kurzusoknak illeszkedniük kell az itthoni képzésbe (min. 20 kreditnyi órának).
4. 1 db oktatói ajánlólevél magyar vagy angol nyelven (koordinátornak e-mailben elküldve)

A pályázat beadási határideje2024. április 29, hétfő dél, csak online

A pályázati dokumentációt a doro.katalin[at]szte.hu e-mail címre kérjük elküldeni a megadott határidőig. A beérkezésről visszajelzést küldünk.

A beérkezett pályázatokat az Erasmus Pályázati Bizottság bírálja el. A formailag hiányos és későn leadott pályázatokat nem tudjuk értékelni. A bizottság a tanulmányi eredmény és a nem kellően részletes és átgondolt munkaterv alapján a jelentkezést elutasíthatja. Túljelentkezés esetén a tanulmányi eredmény és a munkaterv alapján állítunk fel a jelentkezők között sorrendet. A pályázati eredményről a hallgatókat e-mailben értesítjük.

Doró Katalin
Erasmus koordinátor

  /