Informális nyelvi tudás elismertetése tájékoztató

January 7, 2020    

2020. januárjától életbe lépett az a kari szabályozás, mely bizonyos 
feltételek megléte esetén korábban megszerzett nyelvi tudás 
elismerését teszi lehetővé az AE1 vizsgán és az ahhoz kapcsolódó 
nyelvi kurzusokon. A kari szabályozás (Eljárásrend az idegen nyelvi 
készséget fejlesztő tárgyak informális tudás alapján történő 
validálásához) a BTK TO szabályzatok között, az azt kiegészítő 
intézeti szabály pedig az IEAS Documents szabályzatai között található 
meg.

Tekintve, hogy a következő (január 15-i) határidő rendkívül közeli, 
kérjük, hogy figyelmesen olvassák el az információkat és állapítsák 
meg, hogy Önökre vonatkozhat-e, illetve szándékukban áll-e élni ezzel 
a lehetőséggel. Amennyiben igen, és kérdésük van, szükség esetén 
tájékoztatót tartunk 2020. január 13-án, hétfőn, 14 órakor a III-as 
teremben, de csak abban az esetben, ha erre e-mailben bejelentkeznek 
Mangó Máténál az elteal címen. Kérdéseiket írásban is
feltehetik ugyanezen a címen kedden délig.

  /