ERASMUS+ PÓTPÁLYÁZAT A 2020/2021. TANÉV 2. FÉLÉVére

September 15, 2020    

Várjuk az
Angol-Amerikai Intézet hallgatóinak pályázatát, az eredeti, februári kiírásban
foglaltak szerint (elérhető az intézeti honlap hírei között), a következő
intézeti határidővel: 2020. szeptember 23, szerda, 12:00

Az angolos partnerintézmények
listája a következő linkről érhető el: http://www2.u-szeged.hu/erasmus/bilat/2020_2021/karok/bilat20_21_btk.html

Fontos,
hogy angolosként csak az intézet hallgatói kvótával rendelkező partnereihez
pályázhatnak, másik szakjuk kapcsolatait felhasználva a másik tanszékhez/intézethez
kell benyújtaniuk a pályázatukat.

A hallgatói pályázatokat az
Angol-Amerikai Intézet Irodájába, zárt borítékban kérjük benyújtani. A
pályázati űrlapot a dorokati[at]lit.u-szeged.hu e-mail címre is kérjük
elküldeni a megadott határidőig (az önéletrajzot és a munkatervet nem szükséges
elektronikusan elküldeni). Az oktatói ajánlást a felkért oktatók a koordinátorhoz
e-mailben is beküldhetik a határidőig, ezt a pályázók mindenképpen egyeztessék
velük. Beadás előtt a pályázással kapcsolatban a fenti e-mail címen
konzultálhatnak.

Fontos változás, kérjük a pályázásnál már
mérlegelni
:

Csak
az az időszak számít ERASMUS+ mobilitásnak, amikor a hallgató kinn tartózkodik
a fogadóintézményben, függetlenül attól, hogy ott jelenléti, online vagy hibrid
oktatásban vesz részt. Az itthoni tartózkodással
felvett, a fogadóintézményben teljesítendő online kurzusok nem tekinthetők
ERASMUS-mobilitásnak, azokra ERASMUS-támogatás nem fizethető ki. Vis maior esetén csak a fogadó intézményben
eltöltött időszak számít támogatottnak, a fizikai mobilitással alá nem támasztható
időszakra járó támogatást a hallgatónak vissza kell fizetnie.

Doró Katalin
Erasmus koordinátor

  /