ERASMUS+ PÁLYÁZAT a 2023/24-es tanévre

January 27, 2023    

Várjuk az IEAS hallgatóinak pályázatát az ERASMUS+ csereprogramon belül hallgatói mobilitási pályázatokra (részképzésre) és szakmai gyakorlatot támogató pályázatra. Tanácsadás a koordinátorok fogadóidejében, előzetes bejelentkezés után vagy e-mailben.

Pályázati feltételek:
• a SZTE Angol-Amerikai Intézet programjainak beiratkozott, aktív hallgatója
• diplomáját sem az ösztöndíjat megelőzően, sem az alatt nem szerzi meg (a képzés utolsó félévére nem lehet pályázni)

Részképzés esetén a SZTE IEAS partneregyetemei elérhetőek a következő linkről:

http://www2.u-szeged.hu/erasmus/bilat/2023_2024/karok/bilat23_24_btk.html

Fontos: Angolos hallgatók csak az intézet hallgatói helyeire pályázhatnak, kétszakosok a másik intézetükhöz/tanszékükhöz is benyújthatnak az ottani helyekre pályázatot az ottani koordinátorhoz.

Csak az az időszak számít ERASMUS+ mobilitásnak, amikor a hallgató kinn tartózkodik a fogadóintézményben, függetlenül attól, hogy ott jelenléti, online vagy hibrid oktatásban vesz részt. Az itthoni tartózkodással felvett, a fogadóintézményben teljesítendő online kurzusok nem tekinthetők ERASMUS-mobilitásnak, azokra ERASMUS-támogatás nem fizethető ki.

A pályázathoz szükséges:
1. Erasmus+ pályázati űrlap kitöltve és kinyomtatva
2. önéletrajz angol nyelven (ebben jelöljék az adott képzésben teljesített félévek számát, a jelenlegi évfolyamukat, illetve az előző két félévi átlagukat is –szakátlag, hagyományos átlag; az elsősök sorolják fel eddig megszerzett angolos jegyeiket)
3. munkaterv (Study Plan) a pályázni szándékozott egyetem(ek), max. 2 egyetem, megjelölésével (angol nyelven, egyenként 2 oldal, sorrend jelölésével). A munkaterv konkrét egyetemre szóljon, térjen ki a fogadó egyetemen felvenni szándékozott tantárgyakra (lehetőleg az egyetem honlapján keresztül informálódjanak ezekről), részletezze, hogy a pályázó tanulmányaiba ezek hogyan épülnének bele, miként profitálna a jelentkező a tanulmányútból. Fontos, hogy a kint felveendő kurzusoknak illeszkedniük kell az itthoni képzésbe (min. 20 kreditnyi órának).
4. 1 db oktatói ajánlólevél magyar vagy angol nyelven (koordinátornak e-mailben elküldve)

A pályázat beadási határideje: 2023. február 20, hétfő dél, csak online

A pályázati dokumentációt a doro.katalin[at]szte.hu e-mail címre kérjük elküldeni a megadott határidőig. A beérkezésről visszajelzést küldünk.

A beérkezett pályázatokat az Erasmus Pályázati Bizottság bírálja el. A formailag hiányos és későn leadott pályázatokat nem tudjuk értékelni. A bizottság a tanulmányi eredmény és a nem kellően részletes és átgondolt munkaterv alapján a jelentkezést elutasíthatja. Túljelentkezés esetén a tanulmányi eredmény és a munkaterv alapján állítunk fel a jelentkezők között sorrendet. A pályázati eredményről a hallgatókat e-mailben értesítjük.

A pályázati kiírás, pályázati űrlap, ill. az ERASMUS+ pályázatokra vonatkozó további információk megtalálhatók a Nemzetközi Mobilitási Iroda (NMI) honlapján: http://www2.u-szeged.hu/erasmus/ Doró Katalin
Erasmus koordinátor

  /