ERASMUS+ PÁLYÁZAT a 2020/21-es tanévre

January 29, 2020    

Várjuk az IEAS hallgatóinak
pályázatát az ERASMUS+ csereprogramon belül hallgatói mobilitási pályázatokra
(részképzésre) és szakmai gyakorlatot támogató pályázatra. Tanácsadás a
koordinátor fogadóidejében, előzetes bejelentkezés után vagy e-mailben.

Pályázati feltételek:
• a SZTE Angol-Amerikai Intézet programjainak beiratkozott, aktív hallgatója
• diplomáját sem az ösztöndíjat megelőzően, sem az alatt nem szerzi meg (a
képzés utolsó félévére nem lehet pályázni)

Részképzés esetén a SZTE IEAS
partneregyetemei elérhetőek a következő linkről:

http://www2.u-szeged.hu/erasmus/bilat/2020_2021/karok/bilat20_21_btk.html

Fontos: angolos hallgatók csak az Angol-Amerikai
Intézet hallgatói helyeire pályázhatnak, kétszakosok a másik
intézetükhöz/tanszékükhöz is benyújthatnak az ottani helyekre pályázatot az
ottani koordinátorhoz.

A pályázathoz szükséges:
1. Erasmus+ 2020-21 pályázati űrlap kitöltve és kinyomtatva
2. önéletrajz angol nyelven (ebben jelöljék az adott képzésben teljesített félévek
számát, a jelenlegi évfolyamukat, illetve az előző két félévi átlagukat is
–szakátlag, hagyományos átlag; az elsőévesek sorolják fel eddig megszerzett angolos
jegyeiket)
3. munkaterv (Study Plan) a pályázni szándékozott egyetem(ek) megjelölésével
(angol nyelven, max. 2 egyetemre egyenként 2 oldal, sorrend jelölésével). A
munkaterv konkrét egyetemre szóljon, térjen ki a fogadó egyetemen felvenni
szándékozott tantárgyakra (lehetőleg az egyetem honlapján keresztül
informálódjanak ezekről), részletezze, hogy a pályázó tanulmányaiba ezek hogyan
épülnének bele, miként profitálna a jelentkező a tanulmányútból. Fontos, hogy a
kint felveendő kurzusoknak illeszkedniük kell az itthoni képzésbe (min. 20
kreditnyi órának).
4. 1 db oktatói ajánlólevél magyar vagy angol nyelven

A pályázat intézeti beadási határideje: 2020. február 25, kedd, 12:00
A pályázatokat az Angol-Amerikai Intézet Irodájába, zárt borítékban kérjük benyújtani.
A pályázati űrlapokat (letöltött, kitöltött, aláírás erre nem szükséges) a dorokati[at]lit.u-szeged.hu e-mail címre is kérjük elküldeni a megadott határidőig.

A beérkezett pályázatokat az Erasmus
Pályázati Bizottság bírálja el. A formailag hiányos és későn leadott
pályázatokat nem tudjuk értékelni. A bizottság a tanulmányi eredmény és a nem
kellően részletes és átgondolt munkaterv alapján a jelentkezést elutasíthatja.
Túljelentkezés esetén a tanulmányi eredmény és a munkaterv alapján állítunk fel
a jelentkezők között sorrendet. A pályázati eredményről a hallgatókat e-mailben
értesítjük.

A pályázati kiírás, pályázati űrlap, ill. az ERASMUS+ pályázatokra vonatkozó további információk megtalálhatók a Nemzetközi Mobilitási Iroda (NMI) honlapján: http://www2.u-szeged.hu/erasmus/

Doró Katalin
Erasmus koordinátor

  /