ERASMUS+ PÁLYÁZAT a 2019/20-as tanévre

January 28, 2019    

Várjuk az IEAS hallgatóinak pályázatát az ERASMUS+ csereprogramon belül hallgatói mobilitási pályázatokra (részképzésre) és szakmai gyakorlatot támogató pályázatra. Tanácsadás a koordinátorok fogadóidejében, előzetes bejelentkezés után vagy e-mailben.

Pályázati feltételek:
• a SZTE Angol-Amerikai Intézet programjainak beiratkozott, aktív hallgatója
• diplomáját sem az ösztöndíjat megelőzően, sem az alatt nem szerzi meg (a képzés utolsó félévére nem lehet pályázni)

Részképzés esetén a SZTE IEAS partneregyetemei elérhetőek a következő linkről:

http://www2.u-szeged.hu/erasmus/bilat/2019_2020/karok/bilat19_20_btk.html

Fontos: angolos hallgatók csak az intézet hallgatói helyeire pályázhatnak, kétszakosok a másik intézetükhöz/tanszékükhöz is benyújthatnak az ottani helyekre pályázatot az ottani koordinátorhoz.

A pályázathoz szükséges:
• Erasmus+ pályázati űrlap kitöltve és kinyomtatva
• önéletrajz angol nyelven (ebben jelöljék az adott képzésben teljesített
félévek számát, a jelenlegi évfolyamukat, illetve az előző két félévi átlagukat is –szakátlag, hagyományos átlag; az elsősök sorolják fel eddig megszerzett angolos jegyeiket)
• munkaterv (Study Plan) a pályázni szándékozott egyetem(ek), max. 2 egyetem, megjelölésével (angol nyelven, egyenként 2 oldal, sorrend jelölésével). A munkaterv konkrét egyetemre szóljon, térjen ki a fogadó egyetemen felvenni szándékozott tantárgyakra (lehetőleg az egyetem honlapján keresztül informálódjanak ezekről), részletezze, hogy a pályázó tanulmányaiba ezek hogyan épülnének bele, miként profitálna a jelentkező a tanulmányútból. Fontos, hogy a kint felveendő kurzusoknak illeszkedniük kell az itthoni képzésbe (min. 20 kreditnyi órának).
• 1 db oktatói ajánlólevél magyar vagy angol nyelven

A pályázat beadási határideje: 2019. február 20, szerda, 12:00
A pályázatokat az Angol-Amerikai Intézet Irodájába, zárt borítékban kérjük benyújtani.
A pályázati űrlapokat (letöltött, kitöltött, aláírás erre nem szükséges) a dorokati[at]lit.u-szeged.hu e-mail címre is kérjük elküldeni a megadott
határidőig.

A beérkezett pályázatokat az Erasmus Pályázati Bizottság bírálja el. A formailag hiányos és későn leadott pályázatokat nem tudjuk értékelni. A bizottság a tanulmányi eredmény és a nem kellően részletes és átgondolt munkaterv alapján a jelentkezést elutasíthatja. Túljelentkezés esetén a tanulmányi eredmény és a munkaterv alapján állítunk fel a jelentkezők között sorrendet. A pályázati eredményről a hallgatókat e-mailben értesítjük.

A pályázati kiírás, pályázati űrlap, ill. az ERASMUS+ pályázatokra vonatkozó további információk megtalálhatók a Nemzetközi Mobilitási Iroda (NMI) honlapján: http://www2.u-szeged.hu/erasmus/

Bocsor Péter és Doró Katalin
Erasmus koordinátorok

  /